flaga polski flaga angli
o firmie nasz usługi wykonane projekty praca kontakt

„JK Engineering” Sp. z o.o.

ul. Wilcza 31 lok. 1A
00-544 Warszawa
tel. + 48 22 350 62 33
tel. +48 600 902 013
fax +48 22 745 02 01
fax +48 22 350 64 33

info@jkengineering.pl
www.jkengineering.pl

NIP 525-237-82-03
REGON 140735859

Numer KRS: 0000269134
Sąd: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN
Zarząd Firmy: Joanna Kurowska

Formularz kontaktowy

Tytuł:

Kontakt:

Treść:

Copyright 2009 „JK Engineering” Sp. z o.o.
ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa, e-mail: info@jkengineering.pl
tel. + 48 22 350 62 33, tel. +48 600 902 013, fax +48 22 745 02 01, fax +48 22 350 64 33

poleć stronę