flaga polski flaga angli
o firmie nasz usługi wykonane projekty praca kontakt

W zakresie instalacji tryskaczowej, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wykonujemy:

 • Koncepcje ochrony przeciwpożarowej
 • Projekty Budowlane
 • Projekty Przetargowe
 • Projekty Wykonawcze
 • Rysunki montażowe, prefabrykacyjne
 • Dokumentację powykonawczą
 • Analizy i opinie techniczne projektów oraz istniejących systemów

Powyższe etapy projektowania są każdorazowo starannie analizowane, aby zapewnić zgodność
z wymogami standardu projektowego, zgodność z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną oraz aby spełnić oczekiwania Klienta.

W zależności od potrzeb opracowujemy projekty między innymi
w standardach:

 • PN-EN 12845 „Stałe urządzenia – Automatyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja”
 • NFPA 13 „Standard for the Installation of Sprinkler Systems”
 • NFPA 20 „Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection”
 • NFPA 25 „Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems”
 • FM Global, nr zeszytu adekwatnie do potrzeb
 • VdS CEA 4001 „Instalacje tryskaczowe, projektowanie i instalowanie”

W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy:

 • Koordynację międzybranżową
 • Wymaganie uzgodnienia międzybranżowe
 • Uzgodnienia dokumentacji z ubezpieczycielem
 • Doradztwo w zakresie doboru urządzeń
 • Nadzór na budowie
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej (dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania
  w budownictwie, certyfikaty, DTR, instrukcje)
 • Uczestnictwo w odbiorach PSP, ubezpieczycieli FM Global/VdS
 • Opracowanie instrukcji obsługi systemu
 • Opracowanie książki eksploatacji systemu
Copyright 2009 „JK Engineering” Sp. z o.o.
ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa, e-mail: info@jkengineering.pl
tel. + 48 22 350 62 33, tel. +48 600 902 013, fax +48 22 745 02 01, fax +48 22 350 64 33

poleć stronę